Wat is de blijvende impact van het Coronavirus?

Deze vraag werd voorgelegd aan de deelnemers van de MDM ShoppingTomorrow expertgroepbijeenkomst op 16 juni tijdens een extra break-out sessie. Er kwamen veel interessante inzichten uit naar voren. Hier volgt een bloemlezing.

De expertgroepleden verwachten een blijvende toename van online winkelen ofschoon het fysieke winkelen wel weer toe zal nemen. Het koopgedrag van consumenten is deels verandert. De focus van de consument is bijvoorbeeld meer gericht op zijn directe omgeving: zijn of haar huis, tuin en stad.

Bedrijven zien in dat een goede online aanwezigheid essentieel is voor het voortbestaan en bedrijven die dit nog niet 100% voor elkaar hadden zijn keihard met hun neus op de feiten gedrukt. Er is veel meer druk ontstaan op de kwaliteit van productinformatie en het goed vastleggen van klantinformatie. Er zijn zelfs mensen uit afdelingen waar het rustig was ingezet om mee te helpen met productdataverrijking! Er is binnen bedrijven, ook bij het management, meer bewustwording ontstaan voor het belang van goede Master Data. De verwachting is dat bedrijven versneld zullen investeren in digitalisering al zal dit niet voor alle sectoren hetzelfde zijn.

Andere blijvende veranderingen die worden gesignaleerd zijn: het verhogen van voorraden zodat men beter is voorbereid op calamiteiten en een andere invulling van sales nu bedrijfsbezoeken minder vanzelfsprekend zijn.

Op het persoonlijke vlak verwacht men, ook als we weer virusvrij zijn, meer online en deels van huis uit te gaan werken. Sommigen waren al gewend om nu en dan van huis uit te werken voor anderen was dit echt een cultuuromslag. Ook heeft men ervaren dat het gedwongen online samenwerken heeft geleid tot het verbeteren van de relatie met klanten, leveranciers en partners. Bedrijven zullen moeten investeren in communicatiemiddelen en een digitaal platform om ervoor te zorgen dat iedereen op hetzelfde niveau kan communiceren: de thuiswerker moet bijvoorbeeld volwaardig kunnen deelnemen aan een meeting.

Op zoek naar meer informatie over of ondersteuning bij het blijvend verbeteren van uw product-, klant- of leveranciersinformatie? Neem dan contact met ons op!

Do you want to know more? Feel free to contact Squadra.
Send an e-mail to wim.griffioen@squadra.nl (+31 6 51210551).